Sejarah

Perkembangan Perekonomian Islam di Masa Rasulullah SAW

Sebelum lebih  jauh  menelaah  sejarah  pemikiran  ekonomi  Islam, lebih  baiknya kita  segarkan kembali ingatan  kita  pada definisi ekonomi Islam. Menurut Monzer  Kahf  menjelaskan  bahwa  ekonomi  adalah  subset  dari agama. Sehingga ekonomi Islam difahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari paradigma Islam yang sumbernya merujuk pada al Quran dan Sunnah. Sedangkan  Hasanuzzaman   menjelaskan  bahwa     ilmu  ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syari’ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga  tercipta  kepuasan  manusia  dan  memungkinkan  mereka menjalankan perintah

Sejarah Perkembangan NU Care LazisNU

NU CARE-LAZISNU adalah rebranding dan/atau sebagai pintu masuk agar masyarakat global mengenal Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). NU CARE-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU CARE secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No. 65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas. NU CARE-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam